Aneta Majerová | Animal Music

Aneta Majerová

O umělci:

Slovenská klavíristka Aneta Majerová je absolventkou Konzervatoře v Žilině, Akademie umění v Banské Bystrici a PFUK v Praze. Vedle stáží na HAMU v Praze, Gněsinské akademii v Moskvě a Jeruzalémské hudební akademii se účastnila mnoha mezinárodních interpretačních. Vystupuje v České republice i zahraničí a věnuje se především komorní a sólové hře. Spolupracovala s osobnostmi z oblasti klasické hudby - Petr Nouzovský, Markéta Cukrová, Roman Patočka, Stamicovo kvarteto, Zemlinského kvarteto, ale také jiných hudebních žánrů - Martou Töpferovou, Ivou Bittovou či Davidem Dorůžkou. Jakožto oddaná interpretka hudby Gideona Kleina je držitelkou podpory Nadace Gideona Kleina. V posledních letech se Aneta věnuje interpretaci skladeb současných izraelských autorů, jako jsou Tzvi Avni, Paul-Ben Haim, Josef Bardanashvilli, Ayal Adler a jiných.

Ukázky:
Children's Notebook No. 1 (1-8) (2021)
Largo (Weinberg, Bloch: Piano Quintets, 2016)
Allegro (Weinberg, Bloch: Piano Quintets, 2016)

Login

Partneři