Janáček | Animal Music
Jiří Bárta & Terezie Fialová

Janáček

Violoncellista Jiří Bárta a klavíristka Terezie Fialová věnují své nové album hudbě Leoše Janáčka. Vybrali si trojici skladeb původně napsaných pro housle a klavír – dnes již slavnou, v době svého vzniku však opomíjenou Sonátu, dále Dumku a Romanci, jejichž houslové party upravil Jiří Bárta pro violoncello a v této podobě vycházejí ve světové premiéře. Dumku a Romanci napsal Janáček během svého ne příliš šťastného období studií v Lipsku, kdy pochyboval o svém talentu. Obě skladby vycházejí z klasicko-romantických základů, Bártova violoncellová interpretace Dumky však ještě více zdůrazňuje její elegicky posmutnělou náladu. Úprava Sonáty pro violoncello vychází z Janáčkovy verze z roku 1922, zachovává tóninu a klavírní part beze změn, houslový part je až na výjimky transponován o oktávu níže. Album dále obsahuje Pohádku (včetně později vyřazené čtvrté věty) a krátké Presto, původně koncipované zřejmě jako jedna z vět Pohádky. Ta prošla stejně jako Sonáta mnoha skladebními proměnami mezi lety 1915 a 1924, kdy vyšla její definitivní verze tiskem. Inspirace tragickým příběhem o caru Berendějovi a jeho dítěti odráží duševní rozpoložení skladatele. „Pohádka, ostatně stejně jako většina komorních skladeb Janáčkových, je fascinujícím vhledem do skladatelovy duše,“ říká Jiří Bárta a vzpomíná na své první setkání s hudbou Janáčka v roce 1968: „Poslouchám tu zvláštní krásnou hudbu, úplně jinou, než jsem do té doby jako dítě mohl poznat. Drásavou, ale přesto něžnou, smutnou, ale jinak, prostě tklivou, ale bez naříkání a falešných slz. (...) Ve své až dezolátní pravdivosti neodpustí manýry a neupřímnosti (nelehký úkol interpreta, rozluštit jeho pravdu), neopouští ve chvílích teskna krásu tvorby.“ 

2024
ANI 122
399 Kč
Sonata for Violin and Piano: 1. Con moto
(Leoš Janáček)
Sonata for Violin and Piano: 2. Ballada. Con moto
(Leoš Janáček)
Sonata for Violin and Piano: 3. Allegretto
(Leoš Janáček)
Sonata for Violin and Piano: 4. Adagio
(Leoš Janáček)
Pohádka for Cello and Piano: 1. Con moto
(Leoš Janáček)
Pohádka for Cello and Piano: 2. Con moto
(Leoš Janáček)
Pohádka for Cello and Piano: 3. Allegro
(Leoš Janáček)
Dumka for Violin and Piano
(Leoš Janáček)
Romance for Violin and Piano
(Leoš Janáček)
Adagio for Cello and Piano
(Leoš Janáček)
Presto for Cello and Piano
(Leoš Janáček)
Obsazení a zvuk:

Jiří Bárta – violoncello

Terezie Fialová – klavír

 

Nahrávka: Ondřej Urban, Atrium na Žižkově

Producenti: Terezie Fialová, Petr Ostrouchov

Tisková zpráva:
Fotografie (tisková kvalita)
Jiří Bárta & Terezie Fialová, foto: Julie Hrnčířová
Jiří Bárta & Terezie Fialová, foto: Julie Hrnčířová
Jiří Bárta & Terezie Fialová, foto: Julie Hrnčířová
Jiří Bárta & Terezie Fialová, foto: Julie Hrnčířová
Jiří Bárta & Terezie Fialová, foto: Julie Hrnčířová

Login

Partneři